Personlig

REDOVISNING

"Med siffror är inte allting svart och vitt.

Problem är till för att lösas och Tepeztate älskar att hitta förklaringar till varför något är som det är!"

                                                                                     

                               - Sofie Skotte, Tepeztate Bokföring